Şenol OSGB

Neden Şenol Osgb?

Planlama


Risk değerlendirmesi hazırlığı ve sürekli revizyonları ile güncelliğinin sağlanması
Eğitim & İzleme & Ölçme planlaması
Yasal ve uluslararası gereksinimler ışığında İş Sağlığı, Güvenliği yönetim planı  


Uygulama


Uluslararası deneyime sahip uzmanların oluşturduğu İş Sağlığı, Güvenliği organizasyonu
Birimlerin yetki ve sorumluluk atamaları
Etkin eğitim ve eğitim değerlendirmeleri
Doğru iletişim teknikleri ile tüm birimlerin İSG sistemine katılımı
Etkin kayıt ve dokümantasyon yönetimi
Acil durum bilinci ve yönetimi 

 

İzleme ve Kontrol


İş Sağlığı, Güvenliği performansının ölçülmesi ve sürekli izlenmesi
Uygunluk ve uygunsuzluk kayıt takibi
Kaza - olay araştırma ve raporlama
Düzeltici - önleyici faaliyet planlaması ve izlenmesi
Sistem iç denetimleri
 

NEDEN ŞENOL OSGB ?


İş Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok sektörde deneyime sahip uzman kadrosu
Uluslararası İSG standartlarını projelerimize taşıyan deneyime sahip danışman kadrosu
Profesyonel eğitim hizmetleri sağlayan ŞENOL EĞİTİM ekibinin danışmanlık projelerindeki İş Güvenliği Bilinçlenmesine desteği
ŞENOL İŞ GÜVENLİĞİ bünyesindeki profesyonel ve eğitimli kurulum ve montaj ekibinin danışmanlık projelerinin kritik ve yüksek risk taşıyan imalat ve montajları için özel çözümleri