Şenol OSGB

Risk Değerlendirilmesi

İşyerlerinde mevcut tehlikelerin tespit edilmesi, sonuçlarının belirlenmesi, bu sonuçların derecelendirilerek alınması gereken önlemlerin planlanması aşamasında risk değerlendirmesi çalışması yapılması ve önlem planının işyeri yönetimine sunulması faaliyetini kapsar. İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan risk analizi ve değerlendirmesi yapılması her sektör için uluslararası bazda bir gereklilik olduğu gibi ülkemizde de bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmanın yürütülmesi için ŞENOL İSG İş Güvenliği Uzmanı işyerini etüt eder, incelemelerde bulunur ve ilgili kişiler ile görüşmeler yaparak çalışmanın altyapısını oluşturur. Çalışmanın ardından risk değerlendirmesi hazırlanarak sonuç raporu ile birlikte işyeri yönetimine sunulur. Risk değerlendirmesi uluslararası düzeyde kabul görmüş yöntemler ile hazırlanır. Hazırlanan risk değerlendirmesi ışığında müşteri talebi doğrultusunda işyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı hazırlığı yapılır.