Şenol OSGB

İSG Yönetim Danışmanlığı

Danışmanlık birimi hizmetlerimizden tekil olarak yararlanılmasının yanı sıra hizmet paketlerimiz ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan işyerinize İş Sağlığı, Güvenliği alanında entegre çözümler de sunulmaktadır. 

Bu Hizmet Paketi ile İş Sağlığı, Güvenliği faaliyetlerini kendi bünyesinde yürüten işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği sistemi yapılandırılması veya varsa mevcut sistemin analizi ve geliştirilmesi hedeflenir. Hedefler belirlenen kilit performans göstergeleri ile ölçülerek işyeri yönetimine raporlanır. 

Bu hizmet paketimiz kapsamında;

  1. Risk Değerlendirmesi,
  2. Eğitim Hizmetleri,
  3. İş Sağlığı, Güvenliği Gözetim ve Denetim Hizmetleri,
  4. İnsan Kaynakları Hizmetleri entegre olarak tüm detayları ile sağlanabilmektedir.


İSG Yönetim Danışmanlığı paketinde ayrıca Müşterinin işyeri İSG organizasyonunun oluşturulması aşamasında Alt Yüklenici İSG Şartnamesi Hazırlığı, İşyeri İSG Bütçesi Hazırlığı, İşyeri İSG Sistem Performansının ölçülerek Görsel öğeler ile sunumu hizmetleri de sürdürülerek Müşterinin İSG alanındaki partneri şeklinde çalışılmaktadır. 

Hizmet paketinin amacı işyerinde yürütülen İş Sağlığı, Güvenliği yönetim sisteminin değerlendirilmesi, iyileşmeye açık yönlerinin tespiti, etkin eğitim, proaktif ve reaktif aksiyonların planlanması ve takibi ile sürekli iyileşmesinin ve uluslar arası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi standartlarına erişmesinin sağlanmasıdır.