Şenol OSGB

Eğitimler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur.
İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.


İsg Eğitimleri;


• Acil durum Planları
• Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik
• Basınçlı Kaplarda Güvenlik
• Biyolojik Risk Etmenleri
• Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Güvenlik
• El Aletlerinde Güvenlik
• Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
• Elle Taşıma İşlerinde İSG
• Ergonomi
• Fiziksel Risk Etmenleri-radyasyon
• Fiziksel Risk Etmenleri - Basınç
• Fiziksel Risk Etmenleri- Gürültü
• Fiziksel Risk Etmenleri- titreşim 
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Hasta Bina Sendromu
• Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
• İnşaat İşlerinde Güvenlik
• İSG kontrolleri belge kayıt
• Motorlu Araçlarda Güvenlik
• İş Güv. Yönünden Yapılması Gereken Knt. ve Düz. Blg
• İş Hukuku
• İş Kazaları ve İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
• İSG Kurulları
• İşyeri Bina Ve Eklentileri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
• İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alt İşveren Yönetimi
• Kaldırma Araçlarında Güvenlik
• Kanserojen ve Mutajen • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik • Kaynak İşlerinde Güvenlik
• Kimyasal Risk Etmenleri
• Kişisel Koruyucu Donanımlar
• Korunma Politikaları
• Maden İşlerinde Güvenlik
• Pisikososyal Risk Etmenleri
• Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
• Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
• Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri
• Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
• Yangın Eğitimi
• Yetişkin Eğitimi Çalışanların Sağlık Güvenlik Eği. ve İletişim
• Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik
 

  1. Katılımcıların imzalarının alınacağı "Eğitim Katılım Belgesi" düzenlenmektedir,
  2. Katılımcılara uygulanacak "Testler" ile eğitimin etkinliği ölçülerek ve şirkete raporlanmaktadır.
  3. Başarılı katılımcılara "Eğitim Başarı Sertifikası" verilmektedir,
  4. Eğitimde laptop ve projeksiyon cihazı ile sunum yapılmaktadır.